gullesenReidar Gullesen, personalsjef Fosen Mek. Verksteder AS:

Vi trenger bedre og sikrere veg

Vi trenger bedre og sikrere veg både for våre leverandører og våre medarbeidere. Skipsverftet på Kvithyll i Rissa får 95 % av alt materiell til å produsere nye skip via trailere. Noen varer har opp til 4 måneders bestilling /leveringstid. Samtidig pendler flere hundre arbeidere til og fra Kvithyll fra hele Fosen og Trondheimsområdet. Derfor vil bedre veger over hele Fosen være et stort framskritt for oss.

Fosen Mek. Verksteder AS har base på Kvithyll i Rissa. Siden 1989 har verftet levert skip til en samlet verdi av 12,5 milliarder kroner. Når det er skip i dokka, skjer det en verdiøkning på mellom 5 og 10 mill. kr pr. dag. Verftet sysselsetter i perioder 600 arbeidere, derav mange pendlere fra øvrige kommuner på Fosen og Trondheimsområdet. Mest kjent fra produksjonen de siste årene er de to hurtigrutene Midnatsol og Trollfjord og cruiseskipet «The World». Verftet har pr. i dag tilnærmet fulle ordrebøker for de nærmeste årene.

hyllmarkBjørn Hyllmark, daglig leder Scanbio AS:

Vi må gjøre det attraktivt å komme hit

Vi må gjøre det mer attraktivt for folk med spiss-kompetanse å komme hit. Selv om det meste av råstoff og ferdig produkt leveres via båt, er vi avhengig av en god vegstandard for å gjøre oss mer attraktive. Vi driver mye nyutvikling, og har derfor behov for dyktige folk med spisskompetanse. Bedre kommunikasjon med Trondheim vil være til stor hjelp for å nå dette målet.

Scanbio AS holder til i de gamle sildoljefabrikkene i Bjugn og Lysøysund. Bedriften produserer fiskolje av fiskeavfall. Bedriften har en omsetning på 130 mill i året og har 47 ansatte. Selv om det meste av både råvarer og ferdig produkt transporteres til sjøs, er det viktig med gode veger inn til Trondheim for å få flere med spisskompetanse til å bidra i utviklingen av nye produkt. Et eksempel på dette er den nye bio-dieselen – miljøvennlig diesel som erstatter vanlig diesel, som nå leveres på markedet.

steenArvid Steen, daglig leder CNC produkter – leder Leksvik Industriforum:

Kommunikasjon har høyeste prioritet

Videre utvikling av industrimiljøet i Leksvik er avhengig av bedre veger og mer effektiv fjordkryssing til Trondheim. Bedre kommunikasjoner mot Trondheim er en prioritert oppgave for industrimiljøet i Leksvik. Leksvik er i dag den kommunen i Norge som har prosentvis størst sysselsetting i industrien pr. innbygger. Vi har også behov for import av arbeidskraft og spisskompetanse. Bedre veger er et viktig tilskudd.

CNC produkter AS produserer spesialkomponenter til industrien i Midt-Norge. Bedriften har 26 mill. i omsetning og 25 ansatte. Et av spesialproduktene nå er komponenter til HellyHansens nye overlevelsesdrakter. CNC produkter AS er en av mange industribedrifter i Leksvik. Andre kjente Leksvik-bedrifter er Lyng-gruppen AS, Oras aramatur Leksvik as, Industriverktøy as, El-Safe International as og Lycro as. I Leksvik blir 97 % av all produksjon «eksportert» ut av regionen.