Ny samferdselsstrategi for Fosen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Filmklipp STFK 2016

03.03.16

Sør-Trøndelag Fylkeskommune på Facebook:

Ny samferdselsstrategi for Fosen

Fylkestinget har vedtatt en ny samferdselsstrategi for Fosen

Den sier blant annet at Fosenvegene AS og det vedtatte Fosenvegprosjektet er fylkeskommunens og Fosen-kommunenes organ og instrument for å ivareta en best mulig utbygging av veinettet på Fosen.

I den ferske videoen under presenteres Fosenvegenes store veisatsinger de siste årene og hva som er planlagt i fremtiden. Fosenvegene AS er et samarbeid mellom de to trøndelagsfylkene.