Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side

Fra 6. november kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke. Den nye løsningen, som tas i bruk 6. november, har til hensikt å være mer brukervennlig enn den tidligere versjonen. I tillegg vil den nye løsningen lettere kunne følge fremtidige behov.

Den nye løsningen har til hensikt å gi en bedre brukeropplevelse ved:

  • Tegne ny AutoPASS-avtale
  • Oversikt over alle avtalene dine
  • Se passeringene dine
  • Fakturainformasjon
  • Bestille ny brikke
  • Flytte brikke til nytt kjøretøy
  • Fjerne eller legge til nye kjøretøy
  • Melde sak til kundesenteret
  • Endre profilinformasjon

Innlogging med fødselsnummer og passord

Tilgang til den nye selvbetjeningsløsningen vil fortsatt ligge på www.autopass.no og på de ulike bompengeselskapenes nettsider. ID-porten benyttes av 550 offentlige virksomheter. Selvbetjeningsløsningen Min side vil nå være en av rundt 1000 tjenester som folk kan benytte seg av ved å logge seg inn med fødselsnummer og passord. Min side blir oppgradert og integrert med motorvognregisteret og sentralsystemet for bompengeinnkreving.

Selskapet Kantega har fått oppgaven med å utvikle, drifte og forvalte den nye selvbetjeningsløsningen, som eies av Statens vegvesen. Du finner lenken til ny Min side, som aktiveres 6. november, ved å gå inn på www.autopass.no eller bompengeselskapets nettside. Der logger du deg inn via ID-porten.