Ny trasé etter påske

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua 29-02-16

Foto: Forskalingsarbeid og armering på Mælanbrua. 29.02.16

Årnes, Åfjord:

Arbeid med Mælanbrua og ny trasé sør for brua pågår for fullt

-Det er 30-40 mann i arbeid, sier Olaf Rovik (byggeleder Statens Vegvesen). -Det blir satt trafikk på nybrua etter påske samt at det blir ny trasè sør for brua. Gammelbrua blir tatt ned.