Perioder med utvidet stengning på fv. 715 Osavatnet-Rødsjø

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Osavatnet 18-04-16

Statens Vegvesen:

For å ivareta sikkerheten i forbindelse med sprengningsarbeidene på fv. 715 Osavatnet–Rødsjø er det behov for perioder med utvidet stenging på inntil 60 minutter.

Stenging legges fra kl. 12.00 fordi dette er den perioden på dagen med minst trafikk og ingen rutebusser passerer gjennom anleggsområdet.

Følgende rutiner er utarbeidet for disse stengningene:

  • Vegen kan stenges på dagtid mandag til torsdag mellom kl. 12.00-13.00.
  • Stenging varsles via VTS (Vegtrafikksentralen) og SMS-varsling senest kl. 14 dagen før stenging og to timer før stenging samme dag.
  • Blir det av sikkerhetsmessige grunner nødvendig med utvidet stenging på grunn av rensk og sikringsarbeider varsler vi tidsrom for dette så snart vi har oversikt over behovet.
  • Vanlig 30 minutters stenging og varslingsrutiner skjer som tidligere varslet.