Presentasjon fra folkemøte om fv. 717 Stadsbygd-Vemundstad

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

planprosess-stadsbygd-27-04-17

Torsdag 27. april avholdt Statens vegvesen et folkemøte om planleggingen av ny fv. 717 fra Stadsbygd til Vemundstad.

  • Bjørn Langli, møteleder
  • Anne Haug, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, arkeolog
  • Christian Hohl, planprosjektleder
  • Amund Bach Stranden, vegplanlegger
  • Lars Håvard Verkland, grunnerverver

Les presentasjon