Flakk – Rørvik

Flakk-Rørvik priser

Flakk-Rørvik priser


Betaling


*AutoPASS avtale gir 50% rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp.
**Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenbiler har fritak for bompenger, men må betale ferjetakst. Les mer om fritak.
***Motorsykler, mopeder og eletriske motorsykler betaler ikke bompenger. Ferjetaksten betales overfarten ombord på ferja. Les mer om rabattkort for motorsykler/mopeder.
Gående, syklende og passasjerer i alle typer kjøretøy har fritak for betaling.
Kjøretøy som er anskaffet med støtte fra folketrygden skal gis rabatt på prisen av enkeltbillett. Les mer om hvordan få rabatt.

Brekstad – Valset

Priser Brekstad - Valset

Priser Brekstad – Valset

Hvordan kjøpe billett

Bompenger Krinsvatn

priser Krinsvatn

priser Krinsvatn

Les mer på Vegamot.no


Vegamot