Følgende enhetstakster gjelder for Fosenpakka fra og med 1. januar 2018:

Flakk-Rørvik – uten AutoPASS-avtale

Pris enkeltbillett
inkl. ferjetakst og bompenger
Fergetakst Bompenger
Kjøretøy
<6 m
252 159 93
Kjøretøy
6.01-12 m
571 385 186,00
Kjøretøy
>12 m
1189 910 279
El- og hydrogenbiler <6m ** 159 159
MC 95 95 *

**Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenbiler har fritak for bompenger, men må betale ferjetakst. Les mer om fritak.

Se også: Flakk – Rørvik takster

 

Flakk-Rørvik – med AutoPASS-avtale 

Pris pr passering

inkl. ferjetakst og bompenger

Forskuddsbeløp
50% rabatt 50% rabatt
Kjøretøy
<6 m
126,00 4 880
Kjøretøy
6.01-12 m
285,50 11 060
Kjøretøy
>12 m
594,50 22 980
Elkjøretøy 79,50 3 040

Se også: Flakk – Rørvik forskuddsbeløp

***Motorsykler, mopeder og eletriske motorsykler betaler ikke bompenger. Ferjetaksten betales overfarten ombord på ferja. Les mer om rabattkort for motorsykler/mopeder.

Spesielle betingelser
*Motorsykler og mopeder betaler ikke bompenger. Ferjetaksten betales på overfarten ombord på ferja. Der kan man betale for enkeltpassering eller kjøpe rabattkort.

Kortet kan i tillegg brukes på alle ferjesamband som er med i Ferjekortsambandet og gjelder da også for bil inntil 8 meter. Se www.ferjekort.no for fullstendig oversikt. Kortet kan kun kjøpes på ferja.

Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet har fritak ved passering. Forutsetter AutoPASS avtale med fritak i annet anlegg.

Gående, syklende og passasjerer i alle typer kjøretøy har fritak for betaling.

Kjøretøy som er anskaffet med støtte fra folketrygden
For kjøretøy anskaffet med støtte fra folketrygden, skal det gis rabatt på prisen av enkeltbillett. For å få rabatt må man inngå en AutoPASS-Avtale og en tilleggsavtale med Fjord1 MRF AS. Dokumentasjon fra NAV må vedlegges avtaleskjemaet.

Etterskuddsavtale
Man kan inngå en etterskuddsavtale med 50% rabatt, der man månedlig får faktura i etterkant av passeringene.

Forskuddsavtale
Man kan også tegne en vanlig forskuddsavtale og betale forskuddsbeløp, der passeringene blir trukket fortløpende.

Passering uten avtale
Dersom man benytter sambandet sjelden, og ikke har brikke, kan man ta kontakt når det kommer faktura på full pris i posten og beløpet vil da bli endret slik at rabatten ivaretas. Dokumentasjon fra NAV må innsendes.

Bompenger Brekstad – Valset

 Bompenger
 Kjøretøy < 6m  74
 Kjøretøy 6 – 12  148
 Kjøretøy > 12  279
 50 % rabatt med avtale

Se priser

Bompenger Krinsvatn

Kjøretøy
kl. I
Kjøretøy
kl. II
Over 40 passeringer pr. mnd
Rabatt Pris kr: Pris kr:  gratis
Uten bombrikke 0 %  81  194
Med brikke 20 % 64,80 194

Kjøretøy kl. II er pålagt bombrikke (ingen rabatt)

Alle kjøretøy: Ingen forskuddsavtale.

Se https://www.vegamot.no/Betaling-3.aspx