Reguleringsplan for fv. 193 Verrabotn–Meltingen til offentlig ettersyn (Prestvågelva)

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

fv193-verrabotn-meltingen-2017

Statens Vegvesen (21-03-17):

Statens vegvesen har, i samarbeid med Inderøy kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 193 Verrabotn–Meltingen (parsell Prestvågelva).

Etter avtale med Inderøy kommunen og i medhold av PBL §§ 3-7 og 12-10 blir planen lagt ut til offentlig ettersyn.