Reguleringsplan for fv. 715 Skarvåsen i Osen kommune til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Plankart Skarvåsen, Osen

Statens Vegvesen:

Som en del av «Fosenvegene» skal Statens vegvesen planlegge og utføre utbedringstiltak på fylkesveg 715 i Osen kommune. I den forbindelse legges det ut forslag til reguleringsplan for strekningen ved Skarvåsen.