Røstad Entreprenør AS bygger ny fv. 715 i Osen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen og daglig leder Kent Are Helden i Røstad Entreprenør AS signerte 30. januar kontrakten om utbedring av fv. 715 i Steinsdalen i Osen. (Foto: Martin Engum, Statens vegvesen)

Foto: Prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen og daglig leder Kent Are Helden i Røstad Entreprenør AS signerte 30. januar kontrakten om utbedring av fv. 715 i Steinsdalen i Osen. (Foto: Martin Engum, Statens vegvesen)

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Røstad Entreprenør AS

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Røstad Entreprenør AS om bygging av 7,5 kilometer ny fv. 715 i Osen kommune

Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Trøndelag fylkeskommune. Åtte entreprenører leverte pris på jobben. Røstad Entreprenør AS leverte det rimeligste tilbudet.