Samarbeid gir stor gevinst

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Statens Vegvesen:

Godt samarbeid gir 500 meter ny fylkesveg

Flere store fylkesvegprosjekter er under utbygging på Fosen gjennom utbyggingspakken Fosenvegene. Samarbeid mellom prosjektene på fv. 710 og bygging av fylkeskommunens nye fergekai på Brekstad gir stor gevinst.

– God utnyttelse av fellesskapets midler
For å bygge den nye fergekaia på Brekstad, trengs store mengder stein, anslagsvis ca. 90.000 kubikkmeter, tilsvarende 13.000 lastebillass.

– Vi henter stein til fergekaiprosjekt tett inntil fv. 710 ved Bjugn fabrikker. På den måten skaffer vi stein til anlegget vårt, samtidig som vi er med på å sprenge ut stein i en framtidig veglinje. Alternativet hadde vært å kjøpe stein fra et sidetak et annet sted. Vi oppnår dermed stor samfunnsnytte og god utnyttelse av fellesskapets midler, sier prosjektleder for fergekaiutbygginga Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.