Signerer to veikontrakter for Roan og Åfjord

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

2) Signerer kontrakter for over 300 mill kr: Einar Eian (ordfører Roan kommune), Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune) og Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune)

Begge kontraktene handler om medfinansiering av vegprosjekter – Berfjordprosjektet i Roan og Ratvikveien i Åfjord

To tunneller i Roan
Trøndelag fylkeskommune har sammen med Roan kommune gitt tilsagn om bruk av skredsikringsmidler for tiltak i området. Over 300 mill kr skal finansiere bl.a. to tunneller. Roan kommune inngår i spleiseslaget med 30 mill kr. Dette er statlige midler som Trøndelag Fylkeskommune forskutterer. Stein fra tunnellprosjektene planlegges brukt til å legge til rette for næringsareal.

-Utbygginga i Berfjorden betyr et være eller ikke-være i denne delen av Roan kommune, sier ordfører Einar Eian. -Jeg er lykkelig over at vi er i mål med finansieringa!

Ratvikvegen i Åfjord
Dette er en vei som er kostnadsregnet til 8 mill kr. Fosenvegene, som administrerer vegprosjektet på Fv 723 i Ryssdalen, leverer stein med verdi 1 mill kr. -Alternativet ville vært å kjøre denne på lager, sier Knut Sundet (dgl. leder i Fosenvegene AS). -Det ville vært dyrere å ha kjørt den bort enn å bruke den på Ratvikvegen. Resten finansieres av Åfjord kommune med 3,5 mill kr og Trøndelag Fylkeskommune 3,5 mill kr – en 50-50 spleising.

-Vi vil nå få en vei som ikke går i oppløsning til våren, sier Sundet. -Dette er et veistrekk på ca. 7 km. Det blir ikke asfalt her. I tillegg utbedres svingen sør for Ryssdalstoppen. Dette er også overskuddsstein fra anleggsområdet i Ryssdalen.

-Det er gledelig at vi kan få til et samarbeid på denne måten, sier ordfører Vibeke Stjern, i dette tilfelle med stat, fylke og kommune. Dette gjør at vi får en veistandard i området som gjør det attraktivt å bo og leve her.

Signering av kontrakter
-I dag har vi signert to kontrakter på medfinansiering med Roan og Åfjord kommuner, sier Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune). -Dette gir mer trafikksikre løsninger i Roan. I Åfjord gir det mer fremkommelig vei. Vi er glad for alt vi får løst av utfordringer!

Foto: Samlet for underskrifter av sikrere veier i Roan og Åfjord:
Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene AS), Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune), Einar Eian (ordfører Roan kommune), Bjørn Arve Rånes (rådgiver avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune), Per Johansen (rådmann Åfjord kommune) og Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune)