Skal bygge ny tunnel på fv. 14 i Roan kommune

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Tunnell Roan

Tunnelen skal gå mellom Sumstad og Hellfjorden og vil bli ca. 550 meter lang.

– Ny tunnel vil redusere dagens strekning med ca. en kilometer og vegstandarden vil heves betraktelig. I tillegg vil tidligere problem med ras og perioder med stengt veg reduseres, sier byggeleder Martin Engum i Statens vegvesen.

I tillegg til tunnelen innebærer prosjektet å bygge i underkant av en kilometer med veg i dagen. Vegen skal ha en bredde på 7,5 meter. Fartsgrensa blir 80 km/t.