Smale og svingete veier forsvinner i Osen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Fosenvegene, Osen 24-04-19

Foto: Tore Skånøy (kontrolling. Statens Vegvesen) ved parsell Skarvåsen ved Osenfjellet. Her blir det ny vei. Dermed unngår man den smale og svingete veien ved elva.

7 delstrekninger skal utbedres i Osen kommune

Noen er ferdige mens andre er under arbeid

Veien ved Normelansfossen er asfaltert og kun mindre arbeider gjenstår. På andre av strekk arbeides det for fullt med bl.a. masseutskifting, legging av rør og bygging av nye parseller. -Farlige avkjørsler fjernes og nye mer trafikksikre bygges, sier Tore Skånøy (kontrolling. Statens Vegvesen).

Ny parsell ved Skarvåsen

Ved Skarvåsen blir det et nytt strekk (like før Osenfjellet sørfra). Dermed forsvinner den smale og svingete veien ved elva. Mandag vil det gå av ei storsalve på toppen her, sier Skånøy. -Da har vi kommet over toppen. Dette strekket vil få høy kvalitet med skikkelig underlag. Veien ved Almlifossen er prosjektert ferdig for oppretting av 3 svinger.

Det er Røstad Entreprenør AS som har arbeidene i Osen. -I hovedsak er fremdrift etter planen og all asfaltering i kontraktsarbeidet skal være ferdig i år, sier Martin Engum (byggeleder Statens Vegvesen).

Foto: Ny vei ved Skarvåsen. 24.04.19.

Vei under arbeid ved Hestmoen. 24.04.19.

Legging av stikkrenner ved Urdskardet. 24.04.19.