Status desember 2015

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2015

Logo Fosenvegene

14.12.15

Status desember 2015

Kråkmo del II er åpnet for trafikk ned til Olsøy og opp til Olsøytoppen. Unntak er bruddet ved Olsøytoppen der vi skal gå gjennom fjellet. Vi får ikke til å sikre dette før temperaturen i fjellet er over 5 grader for å få ekspansjonsboltene på plass. Resten er ferdig asfaltert. Offisiell åpning på strekningen blir etter at fjellskjæringa er ferdig til våren.

Osavatnet – Rødsjø er ute på anbud og vi regner med anbudsåpning i februar 2016. Oppstart rundt påske. Her skal svingene bort slik at det blir en helhetlig vei over til Rødsjøen.

Nordsetra – Reguleringsplanlegging er i gang. Vi regner med utlysing av anbud ila første halvår 2016.

Krinsvatn – Brekstad er under planlegging.

714 Hellfjord – Her holder vi på med prosjektering av tunnel (ca. 500m) i det rasfarlige området.

Osen sentrum – Nord-Trøndelag grense. Oppstartplanlegging. De fleste svingene skal rettes ut med hovedfokus fra Osen sentrum og oppover. 200 mill kr.

Meltingen – Oppstartsmøte er gjennomført.

717 Stadsbygd – veilinja er vedtatt og reguleringsplan startes.

Alle anlegg skal være i gang i 2017. Alle prosjekter i Fosenvegene skal ha hatt åpning i løpet av 2018 med unntak av Stadsbygd – Vemundstad som kanskje vil bli et år senere. Fylkeskommunene forskutterer 630 mill kr for at vi skal kunne gjøre ferdig prosjektet 3 år før tida..

Knut Sundet
dgl. leder Fosenvegene AS