Stenging av fv. 723 Stokksundveien ved Gartnesodden de kommende ukene

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Logo Fosenvegene

Nå er det full aktivitet på Gartnesodden og i uke 5 er følgende vegstengninger planlagt

Slik ser det planlagte stengeregimet ut:

Mandag 28 januar:
19:30 – 21:30, Fresing asfalt
Manuell dirigering og korte stengninger på inntil 15 min på dagtid.

Tirsdag 29 januar:
Manuell dirigering og korte stengninger på inntil 15 min på dagtid.
Vegen blir stengt for trafikk i to perioder.
Kl.12:15 – 14:15 pga sprengning nær vegen
Kl.16:05 – 17:15 pga graving i vegbanen

Onsdag 30 januar:
Manuell dirigering og korte stengninger på inntil 15 min på dagtid.
På kveld / natt stenges vegen i to perioder.
Kl.19.30 til kl.21.30 vegen stengt for trafikk.
Kl.21.30 til kl.22.30 er vegen åpen for trafikk
Kl.22.30 til kl.05.30 vegen stengt for trafikk.

Torsdag 31 januar:
Manuell dirigering og korte stengninger på inntil 15 min på dagtid.
På kveld / natt stenges vegen i to perioder.
Kl.19.30 til kl.21.30 vegen stengt for trafikk.
Kl.21.30 til kl.22.30 er vegen åpen for trafikk
Kl.22.30 til kl.05.30 vegen stengt for trafikk.

Fredag 1. februar:
Ingen planlagte stenginger før midnatt.

Fra kl. 0000 natt til lørdag 2. februar til mandag 4. februar kl. 0630 vil fv. 723 ved Gartnesodden være helt stengt for all trafikk.

– Det vil pågå arbeid på stedet med boring, sprenging og massetransport kontinuerlig i denne perioden frem til vegen kan åpnes for trafikk.
Det vil bli fysisk umulig å passere i denne perioden.

Hvis det vurderes som forsvarlig, vil vegen bli åpnet for trafikk fra mandag 4. februar kl. 0630 til kl. 0845. Vegen stenges deretter for trafikk
igjen frem til kl. 1500. Fra kl. 1500 til kl. 1630 vil vegen være åpen for trafikk, men stenges på nytt fra kl. 1630 til kl. 2130 hvis behov.

– Vi legger opp til at skolebuss kan passere. Øvrig kollektivtrafikk blir innstilt på mandag 4. februar.

Det vil bli sendt ut statusmelding på SMS søndag 3. februar ca. kl. 1800.

– Beredskapspersonell som lege og dyrlege kan kontakte anlegget på beredskapstelefon 992 87 755 og gå til fots gjennom anlegget for å bli
hentet på Stokksundsiden.

Åfjord kommune, AMK, brannvesen og politi har fortløpende vurdering hvordan de kan ivareta beredskapen ut fra de begrensningene på
fremkommelighet som dette medfører.

Det er også opprettet kontakt med Strudshavn og Terning AS som står for melketransporten og AtB/Trønderbilene, som ansvarlig for
rutetrafikken til Stoksund, samt Trøndertaxi.

Er det noen spørsmål rundt dette ta kontakt direkte med prosjektet ved byggeleder Olaf Rovik på telefon 911 12 605 eller på epost til
olaf.rovik@vegvesen.no eller Vegtrafikksentralen på tlf. 175.

Oppdatering om videre stenging i uke 6 vil komme mandag 4 februar.

For å holde deg oppdatert, meld deg på SMS-varsel:

https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv723herfjordryssdalen/sms-varsel