Stoksundsvegen i rute

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Ryssdalen-Herfjord 12-02-18
Utsikt ny veg Herfjorden

Foto: Anlegg av veg på nordsida av Herfjordtunnelen.

Ryssdalen

-Det går etter planen, sier Håvard Ellingsen (ass. byggeleder Statens Vegvesen).

Pr. nå er det rundt 20 mann i arbeid med anlegget Ryssdalen-Herfjord.

-Vi laster ut fjell fra Ryssdalstoppen, sier Ellingsen. – Noe av dette går til adkomstveg til Statkraft. Videre har vi sprengt for omkjøring i bunnen av Ryssdalen. Vi skal legge om vegen for å bygge søyler til brua. Det blir oppstart med Ryssdalsbrua i mars/april 2018. Signalene vi har fått tilsier at de satser på å støype mye av brua i år. Det blir laget en utkjøring for en parkeringsplass ved brua.

Herfjorden

Det arbeides med å lage veg innover til påhugget på sørsida av Herfjordtunnelen. På nordsida av Herfjordtunnelen holder de på å sprenge seg fram til tunnelen.

Ryssdalstunnelen er 760 m og Herfjordtunnelen er 590 m. Det blir en liten stigning i Ryssdalstunnelen mot sør (retning Åfjord). Herfjordtunnelen får en liten bakketopp inni tunnelen. Det blir lys i begge tunnelene med betongbankett på sidene.