Stor interesse for to prosjekt på Fosen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Ryssdalen 29-04-17

Foto: Ryssdalen. Statens Vegvesen:

Mange entreprenører leverte tilbud da Statens vegvesen lyste ut to nye vegprosjekter på Fosen.

De to prosjektene er 4,6 kilometer ny fv. 723 i Åfjord mellom Ryssdalen og Herfjord, som erstatter en rasfarlig strekning, og ny tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 14 i Roan.

– Fem entreprenører leverte tilbud på ny fv. 723 og seks på tunnelen i Roan. Vi er godt fornøyd med antall tilbud på jobbene. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.