Styremedlemmer:
Hallgeir Grøntvedt (styreleder) Ørland kommune
Wenche Kristiansen (nestleder) Nilssen Hønseri, Roan
Karin Bjørkhaug Trøndelag fylkeskommune
Dag Ystad Trøndelag fylkeskommune
Steinar Saghaug Indre Fosen kommune
Ogne Undertun Bjugn kommune
John E Høvik Osen kommune
Varamedlemmer:
Einar Eian Roan kommune
Hans B. Meland Agdenes kommune
Tom Myrvold Ørland kommune
Kjell Lerstadgrind Indre Fosen kommune
Marit Haugsnes Kolmannskog Einar Haugsnes AS
Guro Angell Gimse Trøndelag fylkeskommune
Sidsel Bryne Trøndelag fylkeskommune