Signerer to veikontrakter for Roan og Åfjord

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

2) Signerer kontrakter for over 300 mill kr: Einar Eian (ordfører Roan kommune), Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune) og Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune)
Begge kontraktene handler om medfinansiering av vegprosjekter - Berfjordprosjektet i Roan og Ratvikveien i Åfjord To tunneller i Roan Trøndelag fylkeskommune har sammen med Roan kommune gitt tilsagn om bruk av skredsikringsmidler for tiltak i området. Over 300 mill kr skal finansiere bl.a. to tunneller. Roan kommune inngår i spleiseslaget med 30 mill kr. Dette er statlige midler som Trøndelag Fylkeskommune forskutterer. Stein fra tunnellprosjektene planlegges brukt til å legge ... Read More

Mælanbrua ved Årnes åpnet!

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene) og Karin Bjørkhaug (Leder i komite for infrastruktur STFK) - Åpning Mælanbrua, Årnes - 05-10-16

Foto: Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene) og Karin Bjørkhaug (leder i komite for infrastruktur STFK) Mælanbrua i Åfjord ble høytidelig åpnet i flott høstvær 05.10.16. -I styret begynner vi nå se enden av prosjektene, sier Hallgeir Grøntvedt (styreleder i Fosenvegene). Godt utført arbeid av entreprenøren -Det er viktig og riktig at vi feirer fremgangen i prosjektet, sier Karin Bjørkhaug (leder i komite for infrastruktur STFK). -Dette var ikke et enkelt prosjekt. I … Read More

Mælanbrua ferdig asfaltert

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua 31-08-16

PEAB (underentreprenør til NRG) har lagt asfalt på Mælanbrua og opp til Mælan på sørsida av brua. Nå gjenstår bl.a. gatelys og arrondering av sidene på vegen.

Mælanbrua ved Årnes ferdig støpt

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Nybrua ble støpt i går og natt til i dag
Nybrua ble støpt i går og natt til i dag De siste ukene har entreprenøren Norwegian Rock Group (NRG) jobba med forskaling og armering av Melabrua. Denne uka var tida inne for å støpe sjølve brua. Les mer (Statens Vegvesen)

Ny trasé etter påske

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua 29-02-16
Foto: Forskalingsarbeid og armering på Mælanbrua. 29.02.16 Årnes, Åfjord: Arbeid med Mælanbrua og ny trasé sør for brua pågår for fullt -Det er 30-40 mann i arbeid, sier Olaf Rovik (byggeleder Statens Vegvesen). -Det blir satt trafikk på nybrua etter påske samt at det blir ny trasè sør for brua. Gammelbrua blir tatt ned.