Mælanbrua ved Årnes åpnet!

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene) og Karin Bjørkhaug (Leder i komite for infrastruktur STFK) - Åpning Mælanbrua, Årnes - 05-10-16

Foto: Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene) og Karin Bjørkhaug (leder i komite for infrastruktur STFK) Mælanbrua i Åfjord ble høytidelig åpnet i flott høstvær 05.10.16. -I styret begynner vi nå se enden av prosjektene, sier Hallgeir Grøntvedt (styreleder i Fosenvegene). Godt utført arbeid av entreprenøren -Det er viktig og riktig at vi feirer fremgangen i prosjektet, sier Karin Bjørkhaug (leder i komite for infrastruktur STFK). -Dette var ikke et enkelt prosjekt. I … Read More

Mælanbrua ferdig asfaltert

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua 31-08-16

PEAB (underentreprenør til NRG) har lagt asfalt på Mælanbrua og opp til Mælan på sørsida av brua. Nå gjenstår bl.a. gatelys og arrondering av sidene på vegen.

Mælanbrua ved Årnes ferdig støpt

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Nybrua ble støpt i går og natt til i dag
Nybrua ble støpt i går og natt til i dag De siste ukene har entreprenøren Norwegian Rock Group (NRG) jobba med forskaling og armering av Melabrua. Denne uka var tida inne for å støpe sjølve brua. Les mer (Statens Vegvesen)

Ny trasé etter påske

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua 29-02-16
Foto: Forskalingsarbeid og armering på Mælanbrua. 29.02.16 Årnes, Åfjord: Arbeid med Mælanbrua og ny trasé sør for brua pågår for fullt -Det er 30-40 mann i arbeid, sier Olaf Rovik (byggeleder Statens Vegvesen). -Det blir satt trafikk på nybrua etter påske samt at det blir ny trasè sør for brua. Gammelbrua blir tatt ned.