Utbedring av fv. 710 Brekstad-Krinsvatn ut på anbud

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

brekstad-krinsvatn-2017

12-02-17: Statens Vegvesen: Vegstrekningen fra Brekstad til Krinsvatn på fv. 710 er ca. 37 km lang. Tre parseller på strekningen blir nå utbedret – Totalt skal vi bygge ca. 4,5 kilometer ny fylkesveg, ca. 2 kilometer ny gang- og sykkelveg og en ny rundkjøring, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen. Les mer (Statens Vegvesen)