Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

selskap
Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet ASFINAG ETS har vært brikkeutsteder for EasoGo+-tjenestene siden de ble lansert i 2013, men de har bestemt seg for å avvikle sin internasjonale virksomhet fra og med 1. juli 2017. EasyGo+-tjenestene vil fortsette som tidligere, og skandinaviske brukere med EasyGo+ fra BroBizz AS kan fortsatt bruke disse i Østerrike og Skandinavia. Brukere som nå har en avtale med ASFINAG ETS må imidlertid ... Read More