Godt i gang med vegarbeid ved Nordsetervatnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

austdalen-statens-vegvesen-27-01-17

27-01-17 (Statens Vegvesen): Godt i gang med vegarbeid ved Nordsetervatnet – Anleggsarbeidet er kommet godt i gang. Vi er i rute med tanke på vegåpning til høsten, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen. Den to kilometer lange nyvegen på fv. 715 ved Nordsetervatnet i Rissa kommune skal i stor grad følge samme trase som dagens veg, men med utretting av svinger og masseutskifting. Anleggsarbeidet tok til i oktober … Read More

Fv. 715 ved Nordsetervatnet periodevis stengt

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Austdalen 2016

Statens Vegvesen: Onsdag 19. oktober begynner entreprenøren Austad Maskinstasjon AS jobben med å bygge to kilometer ny veg langs Nordsetervatnet på fv. 715 i Rissa kommune. – Tilrigging og fjerning av vegetasjonsdekke blir det første som skjer. Deretter blir det sprengning, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen. Stengt veg og lysregulering I forbindelse med sprengningsarbeidet blir det behov for å stenge vegen i kortere perioder. Entreprenøren har anledning til … Read More

Austad bygger to km ny fv. 715 i Rissa

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Austdalen 12-09-16

Statens Vegvesen: Entreprenøren Austad Maskinstasjon AS har blitt tildelt jobben med å bygge to kilometer ny veg langs Nordsetervatnet på fv. 715 i Rissa kommune. Kontraktsummen er på 42,4 millioner kroner. Mandag 26. september signerte Statens vegvesen og Austad kontrakten. – Vi starter med anleggsarbeidet i oktober. Tilrigging og fjerning av vegetasjonsdekke for å forberede sprengningsarbeid blir det første som skjer, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen. Les mer … Read More