Åpning av parsell ved Nordseteren, Austdalen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Espen Hassel (Austad Maskinstasjon AS), Eskil Austad (dgl. leder Austad Maskinstasjon AS) og Henrik Skog Tømmervik (byggeleder Statens Vegvesen) 08-11-18
Foto: Espen Hassel (Austad Maskinstasjon AS), Eskil Austad (dgl. leder Austad Maskinstasjon AS) og Henrik Skog Tømmervik (byggeleder Statens Vegvesen) 08-11-18 -Det er veldig fint å få gjøre en honnør til entreprenør og andre delaktige i prosjektet, sier Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene). -En hilsen fra oss som takk for godt arbeid! -Vi får fantastiske ny veger! -Vi får fantastiske nye veier over hele Fosen, sier Hallgeir Grøntvedt (styreleder i ... Read More

Godt i gang med vegarbeid ved Nordsetervatnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

austdalen-statens-vegvesen-27-01-17

27-01-17 (Statens Vegvesen): Godt i gang med vegarbeid ved Nordsetervatnet – Anleggsarbeidet er kommet godt i gang. Vi er i rute med tanke på vegåpning til høsten, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen. Den to kilometer lange nyvegen på fv. 715 ved Nordsetervatnet i Rissa kommune skal i stor grad følge samme trase som dagens veg, men med utretting av svinger og masseutskifting. Anleggsarbeidet tok til i oktober … Read More

Austad bygger to km ny fv. 715 i Rissa

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Austdalen 12-09-16

Statens Vegvesen: Entreprenøren Austad Maskinstasjon AS har blitt tildelt jobben med å bygge to kilometer ny veg langs Nordsetervatnet på fv. 715 i Rissa kommune. Kontraktsummen er på 42,4 millioner kroner. Mandag 26. september signerte Statens vegvesen og Austad kontrakten. – Vi starter med anleggsarbeidet i oktober. Tilrigging og fjerning av vegetasjonsdekke for å forberede sprengningsarbeid blir det første som skjer, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen. Les mer … Read More

Tilbud utbedring ved Nordsetervatnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

tilbud-austdalen-26-08-16

26-08-16, Statens Vegvesen: I dette prosjektet inngår utbedring av fv. 715 på strekningen Nordsetervatnet i Rissa kommune, totalt ca. 2 km veg. Ny veg bygges med to kjørefelt (7,5m totalbredde) og følger i stor grad samme trase som tidligere, men med kurveutretting og masseutskifting. Dagens veg er tidvis smal og med dårlig kurvatur. Utbedring av vegen vil bidra til bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Ferdigstillelse er høsten 2017. – Vi … Read More