Samarbeid gir stor gevinst

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Statens Vegvesen: Godt samarbeid gir 500 meter ny fylkesveg Flere store fylkesvegprosjekter er under utbygging på Fosen gjennom utbyggingspakken Fosenvegene. Samarbeid mellom prosjektene på fv. 710 og bygging av fylkeskommunens nye fergekai på Brekstad gir stor gevinst. - God utnyttelse av fellesskapets midler For å bygge den nye fergekaia på Brekstad, trengs store mengder stein, anslagsvis ca. 90.000 kubikkmeter, tilsvarende 13.000 lastebillass. - Vi henter stein til fergekaiprosjekt tett inntil ... Read More

Brekstad-Krinsvatn: 3 delstrekninger under arbeid

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Fosenvegene Brekstad-Krinsvatn - 14-02-18
Brekstad-Krinsvatn: 3 delstrekninger under arbeid Skal være ferdig asfaltert i oktober 2018 -På strekningen Ervika-Botngård foregår sprenging, utlasting og grøftegraving, sier Dag Hjalmar Aaknes (anleggsleder Tore Løkke A/S). -Videre utretting og justeringer av stigninger. Den store svingen mot Botngård blir flyttet og det blir en ny rundkjøring nærmere Botngård. -Ved Høgseterhaugen nord for Botngård blir det ny vegtrasé på 2,2 km parallelt med gamlevegen. Mot Krinsvatn er det utretting av ... Read More

Vegstenging ved Solemsvatnet i Bjugn kl. 18-20 den 11. okt 2017

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

vegstenging Bjugn-okt-17

Statens Vegvesen: Fv. 710 blir stengt onsdag 11. oktober kl. 18-20 ved Solemsvatnet i Bjugn kommune på grunn av sprengningsarbeid Om lag halvparten av fjellmengden er nå ferdig sprengt ved fv. 710 Storkruktjønna, og den nye veglinja begynner å vises godt i terrenget. – Arbeidene har hittil gått bra og entreprenøren har hatt god framdrift. Det fine høstværet har også bidratt positivt, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen. Les … Read More