Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Fosenvegene Brekstad-Krinsvatn 05-06-19
Asfaltering og ferdigstillelse Brekstad-Krinsvatn er nye/utbedring av 3 parseller, sier Jakob Kalvå (kontr.ing. Statens Vegvesen). Dette er områder Ervika-Botngård, Botngård til Tjønnstua (Storkruktjlnna) og ved Krinsvatnet. Pr. dato foregår asfaltlegging på strekning nord for Botngård. Da er disse parsellene ferdigstilt, bortsett fra en del arbeider med sidetrerreng og rekkverk. Hovedentreprenør er Tore Løkke A/S. Tilleggsbestillinger I tillegg har det bl.a. kommet til en parsell på Nyjorda (Nedre Høgsetvatn) – denne ... Read More

Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn: Åpen kontordag Botngård

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

bjugn-krinsvatn-2

Statens Vegvesen:

I forbindelse med at tre reguleringsplaner er ute til offentlig ettersyn og sendt til høring vil Statens vegvesen arrangere en åpen kontordag på Rådhuset i Botngård tirsdag 24. mai 2016 i tidsrommet kl. 12–19. [11.05.2016]. Foto: Statens Vegvesen