Brekstad-Krinsvatn: 3 delstrekninger under arbeid

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Fosenvegene Brekstad-Krinsvatn - 14-02-18
Brekstad-Krinsvatn: 3 delstrekninger under arbeid Skal være ferdig asfaltert i oktober 2018 -På strekningen Ervika-Botngård foregår sprenging, utlasting og grøftegraving, sier Dag Hjalmar Aaknes (anleggsleder Tore Løkke A/S). -Videre utretting og justeringer av stigninger. Den store svingen mot Botngård blir flyttet og det blir en ny rundkjøring nærmere Botngård. -Ved Høgseterhaugen nord for Botngård blir det ny vegtrasé på 2,2 km parallelt med gamlevegen. Mot Krinsvatn er det utretting av ... Read More

SMS-varsling fv. 710 Brekstad-Krinsvatnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Kart Brekstad - Krinsvatn
Godt i gang med Brekstad - Krinsvatn Entreprenøren Tore Løkke AS har nå kommet godt i gang med utbygging av de tre parsellene som inngår i prosjektet fv. 710 Brekstad-Krinsvatnet. I forbindelse med sprengningsarbeid og trafikkomlegginger vil entreprenøren framover ha behov for å stenge vegstrekningene i kortere perioder. Statens vegvesen har en gratis SMS-tjeneste hvor du som trafikant kan få varsel om når vegen er stengt. Alle stenginger over 15 ... Read More

Tore Løkke AS skal utbedre fv. 710 mellom Brekstad og Krinsvatn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Tore Løkke A/S

Tore Løkke, daglig leder i Tore Løkke AS, og Hanne Louise Moe, prosjektleder i Statens vegvesen, signerer kontrakten om utbedring av fv. 710 mellom Brekstad og Krinsvatn. (Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen) Statens Vegvesen 20.04.17: Anleggsarbeidet starter i begynnelsen av mai Tore Løkke AS og Statens vegvesen signerte torsdag 20. april kontrakt om utbedring av fv. 710 mellom Brekstad og Krinsvatn. Kontrakten har en verdi på 100 millioner kroner. 4,5 … Read More

Mange entreprenører vil utbedre vegen mellom Brekstad og Krinsvatn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

mange-vil-bygge-2017

Tre strekninger skal utbedres Sju entreprenører leverte pristilbud på jobben med å bygge de nye vegstrekningene. Prisene varierer fra 100 til 160 millioner kroner. – Vi er godt fornøyd med å ha fått sju tilbud på jobben. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen. Les mer (Statens Vegvesen)