Sprenging og vegarbeid på fv. 6318 Harbaksveien

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Harbaksveien
Arbeidene på fv. 6318 Harbaksveien pågår med full aktivitet fram mot påske på strekningen fra Liankrysset til Salbuvikvegen - Vi arbeider nå på hele strekningen. Etter raset i november besluttet vi i samråd med Statkraft og Fosen vind å øke sikkerhetsmarginene for turbintransportene med tanke på plassbehov og belastning av vegskulderen, og vi gjennomfører derfor nå supplerende sprengningsarbeider for å sikre bedre manøvreringsrom for de kommende transportene, sier teamleder Olaf ... Read More