Turmarsj Ryssdalen-Herfjorden

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

350 deltagere gikk  nyveien med bru og tunneller Turmarsj Ryssdalen-Herfjorden 08.06.19. Arrangert av LHL Åfjord, Herfjord Skytterlag og Sportsklubben Stokksund i samarbeid med Statens Vegvesen.

Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Fosenvegene, herfjord 04-05-18
-Herfjordtunnelen er drevet nesten 200m, forteller Håvard Ellingsen (Statens Vegvesen). -Tunnelmassen kjøres nordover for å bygge veglinje mot Herfjordkrysset. Videre bores nye påhugg på midtpartiet mellom tunnelene. Ved Ryssdalen er det nettopp montert kran for å heise opp betong og armering. Vegen er lagt om i Ryssdalen pga. forberedende bruarbeid. Vegen inn til Kvenndalsfjellet vindpark er påbegynt. Det er firma Syltern AS som skal bygge atkomst- og internvegene i Kvenndalsfjellet ... Read More

Stoksundsvegen i rute

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Ryssdalen-Herfjord 12-02-18
Foto: Anlegg av veg på nordsida av Herfjordtunnelen. Ryssdalen -Det går etter planen, sier Håvard Ellingsen (ass. byggeleder Statens Vegvesen). Pr. nå er det rundt 20 mann i arbeid med anlegget Ryssdalen-Herfjord. -Vi laster ut fjell fra Ryssdalstoppen, sier Ellingsen. - Noe av dette går til adkomstveg til Statkraft. Videre har vi sprengt for omkjøring i bunnen av Ryssdalen. Vi skal legge om vegen for å bygge søyler til brua. ... Read More