Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Fosenvegene - Stoksundsveien 29-04-19
Den nye veien til Stoksund gir en mer trafikksikker vei Andre positive effekter av ny veg er mer effektiv transportavvikling og forbedret fremkommelighet Prosjektet er et samarbeid mellom Åfjord kommune, Trøndelag Fylkeskommune og Statkraft, sier Knut Sundet (dgl. leder i Fosenvegene AS). -Fosenvegene har fått i oppdrag å gjennomføre dette. Det er et svært prosjekt på ca. 5 km med bru, ny vei og to tunneler. Kostnad ca. 400 mill. ... Read More