Mælanbrua: To felts kjørebane og gangfelt på begge sider

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua Åfjord 07-07-16

På Mælanbrua (54 m) i Åfjord foregår legging av kantstein. -Når brua blir ferdig blir det tofelts kjørebane og gangfelt på begge sider av brua, sier Jakob Kalvå (kontr.ing. Statens Vegvesen). -Mens kantsteinarbeidet foregår har vi kun en kjørebane for å ivareta sikkerhet og gi arbeidsrom til vegbyggerne. Det ene gangfeltet forlenges fra brua og sørover langs vegen mot Mælan. Like sør for brua er det planlagt en liten avkjørsel … Read More