Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn: Åpen kontordag Botngård

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

bjugn-krinsvatn-2

Statens Vegvesen:

I forbindelse med at tre reguleringsplaner er ute til offentlig ettersyn og sendt til høring vil Statens vegvesen arrangere en åpen kontordag på Rådhuset i Botngård tirsdag 24. mai 2016 i tidsrommet kl. 12–19. [11.05.2016]. Foto: Statens Vegvesen