Reguleringsplan for fv. 715 Krommen – Hestmoen i Osen kommune til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Kart Osen
Som en del av «Fosenvegene ei tim te by’n» skal det planlegges og utføres utbedringstiltak på fylkesveg 715 i Osen kommune. I den forbindelse legges det ut forslag til en reguleringsplan for strekningene «Krommen – Nylandet», «Urdskaret – Liastranda» og «Hestmoen». Planen har fått navnet «Fv. 715 Krommen - Hestmoen». To andre planer, «fv. 715 Nordmelansfossen – Fuglmoen» og «Fv. 715 Skarvåsen» er vedtatt fra før. Les mer (Statens Vegvesen)