Mælanbrua ferdig asfaltert

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua 31-08-16

PEAB (underentreprenør til NRG) har lagt asfalt på Mælanbrua og opp til Mælan på sørsida av brua. Nå gjenstår bl.a. gatelys og arrondering av sidene på vegen.