Mælanbrua ved Årnes åpnet!

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene) og Karin Bjørkhaug (Leder i komite for infrastruktur STFK) - Åpning Mælanbrua, Årnes - 05-10-16

Foto: Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene) og Karin Bjørkhaug (leder i komite for infrastruktur STFK) Mælanbrua i Åfjord ble høytidelig åpnet i flott høstvær 05.10.16. -I styret begynner vi nå se enden av prosjektene, sier Hallgeir Grøntvedt (styreleder i Fosenvegene). Godt utført arbeid av entreprenøren -Det er viktig og riktig at vi feirer fremgangen i prosjektet, sier Karin Bjørkhaug (leder i komite for infrastruktur STFK). -Dette var ikke et enkelt prosjekt. I … Read More

Mælanbrua ferdig asfaltert

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua 31-08-16

PEAB (underentreprenør til NRG) har lagt asfalt på Mælanbrua og opp til Mælan på sørsida av brua. Nå gjenstår bl.a. gatelys og arrondering av sidene på vegen.

Mælanbrua: To felts kjørebane og gangfelt på begge sider

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua Åfjord 07-07-16

På Mælanbrua (54 m) i Åfjord foregår legging av kantstein. -Når brua blir ferdig blir det tofelts kjørebane og gangfelt på begge sider av brua, sier Jakob Kalvå (kontr.ing. Statens Vegvesen). -Mens kantsteinarbeidet foregår har vi kun en kjørebane for å ivareta sikkerhet og gi arbeidsrom til vegbyggerne. Det ene gangfeltet forlenges fra brua og sørover langs vegen mot Mælan. Like sør for brua er det planlagt en liten avkjørsel … Read More

Mælanbrua ved Årnes ferdig støpt

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Nybrua ble støpt i går og natt til i dag
Nybrua ble støpt i går og natt til i dag De siste ukene har entreprenøren Norwegian Rock Group (NRG) jobba med forskaling og armering av Melabrua. Denne uka var tida inne for å støpe sjølve brua. Les mer (Statens Vegvesen)

Ny trasé etter påske

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Mælanbrua 29-02-16
Foto: Forskalingsarbeid og armering på Mælanbrua. 29.02.16 Årnes, Åfjord: Arbeid med Mælanbrua og ny trasé sør for brua pågår for fullt -Det er 30-40 mann i arbeid, sier Olaf Rovik (byggeleder Statens Vegvesen). -Det blir satt trafikk på nybrua etter påske samt at det blir ny trasè sør for brua. Gammelbrua blir tatt ned.