Godt i gang med vegarbeid ved Nordsetervatnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

austdalen-statens-vegvesen-27-01-17

27-01-17 (Statens Vegvesen): Godt i gang med vegarbeid ved Nordsetervatnet – Anleggsarbeidet er kommet godt i gang. Vi er i rute med tanke på vegåpning til høsten, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen. Den to kilometer lange nyvegen på fv. 715 ved Nordsetervatnet i Rissa kommune skal i stor grad følge samme trase som dagens veg, men med utretting av svinger og masseutskifting. Anleggsarbeidet tok til i oktober … Read More

To timer lange stengeperioder ved fv. 715 Nordsetervatnet framover

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Nordsetervatnet 2016

Statens Vegvesen: Fra uke 45 og noen måneder framover vil fv. 715 Nordsetervatnet enkelte dager bli stengt i to timer De dagene vegen blir stengt, vil det være i tidsrommet 1130-1330. Mandag-torsdag er aktuelle dager for to timer lange stengeperioder. – Vi vil varsle totimersstengingene dagen i forveien via SMS, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik. For å melde deg på denne gratistjenesten, må du sende en SMS med kodeord TM … Read More

Fv. 715 ved Nordsetervatnet periodevis stengt

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Austdalen 2016

Statens Vegvesen: Onsdag 19. oktober begynner entreprenøren Austad Maskinstasjon AS jobben med å bygge to kilometer ny veg langs Nordsetervatnet på fv. 715 i Rissa kommune. – Tilrigging og fjerning av vegetasjonsdekke blir det første som skjer. Deretter blir det sprengning, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen. Stengt veg og lysregulering I forbindelse med sprengningsarbeidet blir det behov for å stenge vegen i kortere perioder. Entreprenøren har anledning til … Read More

Austad bygger to km ny fv. 715 i Rissa

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Austdalen 12-09-16

Statens Vegvesen: Entreprenøren Austad Maskinstasjon AS har blitt tildelt jobben med å bygge to kilometer ny veg langs Nordsetervatnet på fv. 715 i Rissa kommune. Kontraktsummen er på 42,4 millioner kroner. Mandag 26. september signerte Statens vegvesen og Austad kontrakten. – Vi starter med anleggsarbeidet i oktober. Tilrigging og fjerning av vegetasjonsdekke for å forberede sprengningsarbeid blir det første som skjer, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen. Les mer … Read More

Tilbud utbedring ved Nordsetervatnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

tilbud-austdalen-26-08-16

26-08-16, Statens Vegvesen: I dette prosjektet inngår utbedring av fv. 715 på strekningen Nordsetervatnet i Rissa kommune, totalt ca. 2 km veg. Ny veg bygges med to kjørefelt (7,5m totalbredde) og følger i stor grad samme trase som tidligere, men med kurveutretting og masseutskifting. Dagens veg er tidvis smal og med dårlig kurvatur. Utbedring av vegen vil bidra til bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Ferdigstillelse er høsten 2017. – Vi … Read More