Veien til Utro i Roan får oppgradering

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Signering av avtale for Utroveien i Roan, 18-12-19
Foto: Oddveig Kipperberg (Seksjonsleder VEG, Trøndelag fylkeskommune) og Einar Eian (ordfører Roan kommune) signerer avtale om finansiering av opprusting av Utroveien i Roan Roan kommune går inn med 70 % av kostnadene - Trøndelag Fylkeskommune tar resten. -Et godt spleieselag! sier Knut Sundet (dgl. leder i Fosenvegene AS). -Dette med bruk av steinmasser fra tunnelene, samtidig som man ser ting i sammenheng ved asfaltering. Slik må vi tenke for å ... Read More

Folkemøte ny Fv.723 til Stoksund

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Håvard Ellingsen (ass. byggeleder) -17-10-17
Orientering om vedtatt ny veg til Stokksund Representanter fra bl.a. Statkraft, Fylkeskommunen, Åfjord kommune, Statens Vegvesen og prosjektorganisasjonen for Fosenvegene tilstede på folkemøte på Stokksund oppvekstsenter. Vibeke Stjern orienterte om prosessene bak planene for ny Fv723 til Stoksund sett fra kommunens side. Og om hvordan vedtak om utbygging av vindkraft gjorde det mulig å komme fram til dagens vegløsning. Dette er en av de største suksessfaktorene vi har fått til! ... Read More

Åpning av Verrabotn-Meltingen 12-10-17

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Fosenvegene 2017
Foto: Tomas Iver Hallem (fylkesråd for samferdsel, Nord-Trøndelag) og Knut Sundet (daglig leder Fosenvegene) -Entreprenør Røstad har på kort tid forvandlet vegen fra Meltingen til Verrabotn til en vegstrekning med god standard! sier Tomas Iver Hallem (fylkesråd for samferdsel, Nord-Trøndelag) -Under byggeperioden ble prosjektet endret slik at hele strekningen på 13 km nå har fastdekke, sier Hallem. -Det er 2 bruer som skal erstattes i løpet av 2018. En stor ... Read More