Fv. 715 Osavatnet-Rødsjø: Nattestengt fra 23. mai

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Osavatnet

Statens Vegvesen:

I perioden 23. mai til 22. august 2016 blir fv. 715 ved Osavatnet nattestengt fra kl. 2200-0500. [13.05.2016]. Omkjøring er skiltet. Vegen er i utgangspunktet stengt også i helgene. Dersom vegen vil bli åpen i helg eller netter i ukedagene varsler vi dette på SMS. Få SMS-varsel om trafikale forhold på fv. 715 Osavatnet-Rødsjø.

Perioder med utvidet stengning på fv. 715 Osavatnet-Rødsjø

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Osavatnet 18-04-16

Statens Vegvesen:
For å ivareta sikkerheten i forbindelse med sprengningsarbeidene på fv. 715 Osavatnet–Rødsjø er det behov for perioder med utvidet stenging på inntil 60 minutter. Stenging legges fra kl. 12.00 fordi dette er den perioden på dagen med minst trafikk og ingen rutebusser passerer gjennom anleggsområdet.

Syltern bygger tre kilometer ny fv. 715 i Rissa

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Syltern bygger tre kilometer ny fv. 715 i Rissa
Foto: Hanne Louise Moe (t.v.), prosjektleder i Statens vegvesen, og Øystein Syltern, daglig leder i Johs. J. Syltern AS, signerer kontrakten om bygging av fv. 715 fra Osavatnet til Rødsjø i Rissa kommune. Foto: Statens Vegvesen. Entreprenøren Johs. J. Syltern AS har blitt tildelt jobben med å bygge tre kilometer ny veg fra Osavatnet til Rødsjø på fv. 715 i Rissa kommune. Kontraktsummen er på 53,2 millioner kroner. Torsdag 17. mars ... Read More

Status desember 2015

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2015

Logo Fosenvegene

14.12.15

Status desember 2015

– Kråkmo del II er åpnet for trafikk ned til Olsøy og opp til Olsøytoppen. Unntak er bruddet ved Olsøytoppen der vi skal gå gjennom fjellet. Vi får ikke til å sikre dette før temperaturen i fjellet er over 5 grader for å få ekspansjonsboltene på plass. Resten er ferdig asfaltert. Offisiell åpning på strekningen blir etter at fjellskjæringa er ferdig til våren.