Lyser ut nytt prosjekt i Osen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Kart Osen 2017
Skal bygge 7,5 kilometer ny veg Et nytt delprosjekt i utbyggingspakken Fosenvegene nærmer seg bygging. Nylig lyste Statens vegvesen ut bygging av 7,5 kilometer ny fv. 715 i Osen kommune. Entreprenører som er interesserte i prosjektet, har frist til 20. desember med å levere tilbud. - Vi tar sikte på å inngå kontrakt med en entreprenør i løpet av februar og å starte opp anleggsarbeidet i mars 2018, sier byggeleder ...

Reguleringsplan for fv. 715 Krommen – Hestmoen i Osen kommune til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Kart Osen
Som en del av «Fosenvegene ei tim te by’n» skal det planlegges og utføres utbedringstiltak på fylkesveg 715 i Osen kommune. I den forbindelse legges det ut forslag til en reguleringsplan for strekningene «Krommen – Nylandet», «Urdskaret – Liastranda» og «Hestmoen». Planen har fått navnet «Fv. 715 Krommen - Hestmoen». To andre planer, «fv. 715 Nordmelansfossen – Fuglmoen» og «Fv. 715 Skarvåsen» er vedtatt fra før. Les mer (Statens Vegvesen)

Varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 715 i Osen kommune

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

kart-osen-27-09-16

Statens Vegvesen: Statens vegvesen starter arbeidet med reguleringsplan for fv. 715 ved Skarvåsen i Osen kommune. Frist for å komme med innspill er 25. oktober 2016. På fylkesveg 715 i Osen planlegger Statens vegvesen flere utbedringer og standardheving på enkeltstrekninger. Turen har nå kommet til Skarvåsen. Les mer (Statens Vegvesen)