Brann- og redningsøvelse i Herfjordtunnelen, Åfjord

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Fosenvegene 2019
2. oktober 2019 ble det gjennomført brann- og redningsøvelse i Herfjordtunnelen med alle nødetater -Øvelser i tunneler er pålagt og vi er glad for å gjennomføre slike øvelser med alle nødetater, sier Hilde Haugdahl Humstad (eiendoms- og beredsskapssjef i Åfjord kommune). -Det er viktig å øve fullskala sammen med politi, ambulanse og brann. Vi var med som observatører, mens i en virkelig situasjon vil vi sette og være med i ... Read More