Åpning av Ratvikvegen, Åfjord

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

-Vi åpner et anlegg til 8 mill kr, sier Knut Sundet (dgl. leder Fosenvegene AS). Med langt flere tilstede enn ved dyrere veiprosjekt Den offisielle åpningen ble foretatt av Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune) og Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune) -Våren og påska i 2018 så ikke veien slik ut som den gjør i dag, sier Kipperberg. -Det var en fortvilt situasjon for brukerne av veien. ... Read More