Fv. 717 Sund – Bradden: Oppsummering av folkemøte

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Fv. 717 Sund – Bradden: Oppsummering av folkemøte
Stor deltakelse på folkemøtet i Fissa Misjonshus tirsdag 14. januar Oppmøtet var stort da Trøndelag fylkeskommune arrangerte åpent folkemøte om planen for tiltak på fv. 717 mellom Sund og Bradden i Rissa. Oppmøtet viser at saken engasjerer og at mange gjerne vil vite mer om saken. Arrangøren anslår at det var ca. 100 personer som var innom lokalet. Oppsummering Møtet startet med velkomsthilsen fra ordfører Bjørnar Buhaug i Indre Fosen ... Read More

Godt i gang med vegarbeid ved Nordsetervatnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

austdalen-statens-vegvesen-27-01-17

27-01-17 (Statens Vegvesen): Godt i gang med vegarbeid ved Nordsetervatnet – Anleggsarbeidet er kommet godt i gang. Vi er i rute med tanke på vegåpning til høsten, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen. Den to kilometer lange nyvegen på fv. 715 ved Nordsetervatnet i Rissa kommune skal i stor grad følge samme trase som dagens veg, men med utretting av svinger og masseutskifting. Anleggsarbeidet tok til i oktober … Read More

Syltern bygger tre kilometer ny fv. 715 i Rissa

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Syltern bygger tre kilometer ny fv. 715 i Rissa
Foto: Hanne Louise Moe (t.v.), prosjektleder i Statens vegvesen, og Øystein Syltern, daglig leder i Johs. J. Syltern AS, signerer kontrakten om bygging av fv. 715 fra Osavatnet til Rødsjø i Rissa kommune. Foto: Statens Vegvesen. Entreprenøren Johs. J. Syltern AS har blitt tildelt jobben med å bygge tre kilometer ny veg fra Osavatnet til Rødsjø på fv. 715 i Rissa kommune. Kontraktsummen er på 53,2 millioner kroner. Torsdag 17. mars ... Read More