Arbeid med tunneler i Roan

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Foto: Måviktunnelen. 03.03.20 -Vi arbeider både inni og utenfor tunnelene, sier Jahn Kristian Hansen (kontr.ing. Statens Vegvesen) -Det er armering og støping for portaler i Måvika og i indre Berfjorden (Måviktunnelen). -Portalen i Berfjorden er ferdig. Der foregår det elektroarbeid og trekking av kabler. Så er det drenering og trekking av rør i lavsonene, fjellsikring og sprenging i dagen. Det foregår derfor noe på hele strekket. -Betong kjøres fra Åfjord ... Read More

Veien til Utro i Roan får oppgradering

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Signering av avtale for Utroveien i Roan, 18-12-19
Foto: Oddveig Kipperberg (Seksjonsleder VEG, Trøndelag fylkeskommune) og Einar Eian (ordfører Roan kommune) signerer avtale om finansiering av opprusting av Utroveien i Roan Roan kommune går inn med 70 % av kostnadene - Trøndelag Fylkeskommune tar resten. -Et godt spleieselag! sier Knut Sundet (dgl. leder i Fosenvegene AS). -Dette med bruk av steinmasser fra tunnelene, samtidig som man ser ting i sammenheng ved asfaltering. Slik må vi tenke for å ... Read More

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Måviktunnelen, Jahn Kristian Hansen (kontr.ing. Statens Vegvesen). Roan. 13-11-19
Foto: Jahn Kristian Hansen (kontr.ing. Statens Vegvesen) ved Måviktunnelen. Fullført tunnelldriving i Roan -Nå bygges vei både inne i Måviktunnelen og i Berfjordtunnelen, sier Håvard Ellingsen (byggeleder, Statens Vegvesen). -Vi setter kummer, rører og bygger tekniske rom. Asfalt skal legges i slutten av november. Vegåpning er høsten 2020. Det jobbes parallelt på begge tunnellene med 35 personer i drift. Det er Implenia som er entreprenør på begge strekkene.

Gjennomslag i Måviktunnelen, Roan

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Måviktunnelen høst 2019
Foto: Terje Kornberg (Statens Vegvesen) I denne uka var det gjennomslag i Måviktunnelen i Roan Dette er den midterste tunnelen (etter Sumstadtunnelen og før Berfjordtunnelen). Den er 915 meter. -Nå fremover blir det arbeid med anlegg av vei i tunnelen, sier Håvard Ellingsen (byggeleder Statens Vegvesen). -Videre blir det rørlegging, sette ned kummer, trekkrør, elektro og asfaltering. Og lys. Berfjordtunnelen hadde gjennomslag for ca. 14 dager siden og ligger noe ... Read More

Full drift med tunneler i Roan

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Jan Kristian Hansen (kontr.ing. Statens vegvesen) 10-04-19
Arbeides med begge tunnelene -I Måviktunnelen har vi drevet inn 9 m, sier Jahn Kristian Hansen (kontr.ing. Statens Vegvesen). -I Berfjordtunnelen er det skutt forskjæring samt at det foregår masseutskifting. Implenia er hovedentreprenør. Tverås Maskin & Transport AS er underentreprenør med massetransport og vei i dagen. Implenia vil drive vekseldrift mellom de to tunnelene. Lengden på Måviktunnelen er 920 m - Berfjordtunnelen er 670 m. > Bilder