Skal bygge ny tunnel på fv. 14 i Roan kommune

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Tunnell Roan
Tunnelen skal gå mellom Sumstad og Hellfjorden og vil bli ca. 550 meter lang. - Ny tunnel vil redusere dagens strekning med ca. en kilometer og vegstandarden vil heves betraktelig. I tillegg vil tidligere problem med ras og perioder med stengt veg reduseres, sier byggeleder Martin Engum i Statens vegvesen. I tillegg til tunnelen innebærer prosjektet å bygge i underkant av en kilometer med veg i dagen. Vegen skal ha ...

Reguleringsplan for fv. 14 i Roan kommune til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Plankart fv. 14

Statens Vegvesen: Som en del av utbyggingspakken Fosenvegene skal det planlegges og utføres utbedringstiltak på fylkesveg 14 i Roan kommune. I den forbindelse legger Statens vegvesen ut forslag til reguleringsplan for strekningen Sumstad til Hellfjord. Les mer (Statens Vegvesen) Plankart (pdf) Støysonekart (pdf) Planbeskrivelse og planbestemmelser (pdf)

Varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 14 i Roan

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

sumstad-hellfjord-fv14-27-06-16

Statens Vegvesen: Frist for å komme med innspill er 15. august 2016. På fylkesveg 14 i Roan kommune planlegges det ny veg og tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden. Vegstrekningen er ca. 1,4 km lang, og tunnelen gjennom Ruvllia utgjør ca. 520 meter. Ny veg forkorter dagens strekning med 1,2 km. Strekningen blir i tillegg ikke lenger rasutsatt, slik den er i dag. Det varsles nå til grunneiere, naboer og myndigheter at planarbeidet har starta …