Webkamera Ryssdalen

PW89ziQwkHg56PaqzxUncategorized

https://tsftp.no/tsec004/K1/K1-latest.jpg https://tsftp.no/tsec004/K2/K2-latest.jpg https://tsftp.no/tsec004/K3/K3-latest.jpg

Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Fosenvegene, herfjord 04-05-18
-Herfjordtunnelen er drevet nesten 200m, forteller Håvard Ellingsen (Statens Vegvesen). -Tunnelmassen kjøres nordover for å bygge veglinje mot Herfjordkrysset. Videre bores nye påhugg på midtpartiet mellom tunnelene. Ved Ryssdalen er det nettopp montert kran for å heise opp betong og armering. Vegen er lagt om i Ryssdalen pga. forberedende bruarbeid. Vegen inn til Kvenndalsfjellet vindpark er påbegynt. Det er firma Syltern AS som skal bygge atkomst- og internvegene i Kvenndalsfjellet ... Read More

Stoksundsvegen i rute

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Ryssdalen-Herfjord 12-02-18
Foto: Anlegg av veg på nordsida av Herfjordtunnelen. Ryssdalen -Det går etter planen, sier Håvard Ellingsen (ass. byggeleder Statens Vegvesen). Pr. nå er det rundt 20 mann i arbeid med anlegget Ryssdalen-Herfjord. -Vi laster ut fjell fra Ryssdalstoppen, sier Ellingsen. - Noe av dette går til adkomstveg til Statkraft. Videre har vi sprengt for omkjøring i bunnen av Ryssdalen. Vi skal legge om vegen for å bygge søyler til brua. ... Read More

Arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern og Kruse Smith bygger to nye vegprosjekter på Fosen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Syltern og Kruse Smith

Foto: Fredag 29. september inngikk Statens vegvesen kontrakter med Johs. J. Syltern AS og Kruse Smith AS om bygging av fv. 723 og fv. 14. Fra venstre: Daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS, prosjektleder Hanne Moe i Statens vegvesen og anleggsdirektør Bjørn Velken i Kruse Smith AS. (Foto: Ellinor Hansen, Statens vegvesen) Statens vegvesen har inngått kontrakter om bygging av to nye vegprosjekter på Fosen De to prosjektene … Read More