Fv. 715 ved Nordsetervatnet periodevis stengt

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Austdalen 2016

Statens Vegvesen: Onsdag 19. oktober begynner entreprenøren Austad Maskinstasjon AS jobben med å bygge to kilometer ny veg langs Nordsetervatnet på fv. 715 i Rissa kommune. – Tilrigging og fjerning av vegetasjonsdekke blir det første som skjer. Deretter blir det sprengning, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen. Stengt veg og lysregulering I forbindelse med sprengningsarbeidet blir det behov for å stenge vegen i kortere perioder. Entreprenøren har anledning til … Read More