Vegstenging ved Solemsvatnet i Bjugn kl. 18-20 den 11. okt 2017

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

vegstenging Bjugn-okt-17

Statens Vegvesen: Fv. 710 blir stengt onsdag 11. oktober kl. 18-20 ved Solemsvatnet i Bjugn kommune på grunn av sprengningsarbeid Om lag halvparten av fjellmengden er nå ferdig sprengt ved fv. 710 Storkruktjønna, og den nye veglinja begynner å vises godt i terrenget. – Arbeidene har hittil gått bra og entreprenøren har hatt god framdrift. Det fine høstværet har også bidratt positivt, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen. Les … Read More