Arkeologer i arbeid på Stadsbygda

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Arkeolog Ingvild Sjøbakk, Stadsbygd-Rørvik 15-09-16

Bildet viser funn av kokegrop fra jernalderen – en  forhistorisk stekeovn! -Oppgaven vår er å registrere spor etter bosettinger og kulturminner generelt, sier arkeolog Ingvild Sjøbakk. Matjorda fjernes i rader med ca. 15 m mellom radene. -Vi har funnet gamle dyrkingslag med spor etter gammelt åkerbruk. Vi håper å finne spor etter stolper, hus, kokegroper, graver, osv. sier Sjøbakk. Matjorda er gjerne 30-40 cm dyp, så stort sett går vi … Read More