Detaljreguleringsplan for «Fv.717 Sund – Bradden»

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Detaljreguleringsplan for «Fv.717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune til offentlig ettersyn og høring Trøndelag fylkeskommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for «Fv. 717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune til offentlig ettersyn og sendes samtidig til høring hos berørte parter. Frist for å inngi merknader er 29. mai 2020. Planforslaget inneholder detaljer om hvordan vegen, og prosjektet, er tenkt gjennomført. Les mer (Trøndelag Fylkeskommune)

Fv. 717 Sund – Bradden: Oppsummering av folkemøte

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Fv. 717 Sund – Bradden: Oppsummering av folkemøte
Stor deltakelse på folkemøtet i Fissa Misjonshus tirsdag 14. januar Oppmøtet var stort da Trøndelag fylkeskommune arrangerte åpent folkemøte om planen for tiltak på fv. 717 mellom Sund og Bradden i Rissa. Oppmøtet viser at saken engasjerer og at mange gjerne vil vite mer om saken. Arrangøren anslår at det var ca. 100 personer som var innom lokalet. Oppsummering Møtet startet med velkomsthilsen fra ordfører Bjørnar Buhaug i Indre Fosen ... Read More