Bruer under arbeid på Fv. 193 Verrabotn- Meltingen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2018

Fosenvegene Verrabotn-Meltingen. Byggeleder Henrik Skog Tømmervik. 07-11-18
Foto: Henrik Skog Tømmervik (byggeleder Statens Vegvesen) ved Prestvågen på strekningen Verrabotn-Meltingen. 07-11-18. -Vi asfalterer ved Verrabotn (Sørvågen) denne måneden, sier Henrik Skog Tømmervik (byggeleder Statens Vegvesen). -Ved Prestvågen blir det asfaltering til våren fordi brubygginga ikke blir ferdig før til jul. Enteprenør er Vuku Naturstein med andre med seg på betong og sprenging. Vegstrekningen fra Verrabotn til Meltingen på fv. 193 i kommunene Verran og Inderøy er ca. 13 km ... Read More