Start

2004

Vedtak fattes

2005 – 2009

Planperiode

2006 – 2016

Anleggsperiode

2010 – 2018